skip to Main Content

Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Onay Alınma Yöntem Ve Usulleri

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda ticari elektronik iletilerin kişilere gönderilebilmesi için onay alınması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır.Kanun ve ilgili yönetmeliği yürürlüğe girmesi ile birlikte artık hizmet sağlayıcılar, mal ve hizmetlerini doğrudan veya dolaylı olarak tanıtmak ve pazarlamak amacı ile alıcıların önceden onayını alınmadan ticari elektronik ileti gönderemeyecektir.

Bu onay fiziksek ortamda ıslak imza ile veya elektronik ortamda eposta ve ya SMS yoluyla alınabilir. Yönetmelik doğrultusunda onayın açık irade beyanı şeklinde yapılması gerekmektedir. Alıcının sessiz kalması bu onayın verildiği anlamına gelmemektedir. Hizmet sağlayıcının onay almak amacı ile gönderdiği iletinin hiçbir tanıtıcı ve pazarlayıcı içerik barındırmaması gerektiğini ortaya koymuştur.

Onay metni içinde alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer almalıdır. Onayın alınmasında onay verenin imzası bulunması şarttır.

Elektronik ortamda onay; sözlü olarak, belirli kelimelerle ve ya internet sisteminde bir kutucuğun işaretlenmesi suretiyle verilebilir. Ancak bu son durumda, kutucuğun önceden işaretli olmaması, işaretin onay veren tarafından konmasına dikkat edilmelidir.

Onayın alındığının ispatı hizmet sağlayıcıya aittir. Bu konuda yönetmelik’in 13. maddesinde; hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcının onaya ilişkin almış oldukları kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle saklamaları gerektiği ve talep edilmesi halinde bu kayıtların Bakanlığa verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İspat hususunda eğer hizmet sağlayıcı onayı fiziksel ortamda almışsa onay verenin imzasının bulunduğu belgenin aslı ispat işlevini yerine getirecektir. Şayet onay elektronik ortamda alınmışsa, örneğin e-posta ile onay alınmışsa buna ilişkin IP log kayıtları ispat için yeterli olabilir. Bununla beraber e-posta ile alınan onaylarda alıcıya doğrudan onay verdiğine ilişkin bir elektronik posta ile bilgilendirme yapılması gerekmektedir. E-posta yoluyla onay verilmesinde ‘double-opt-in’ denilen yöntemde alıcı elektronik ortamda e-posta adresini hizmet sağlayıcıya bildirmekte, ardından hizmet sağlayıcı bu adrese; adresi kullanan kişi ile adresi hizmet sağlayıcıya veren kişinin aynı olduğunu teyit etmek amacıyla aktivasyon linki içeren bir e-posta göndermektedir. Alıcı bu e-postada yer alan linke tıklarsa, ticari ileti almaya onay vermiş sayılmaktadır.

SMS yoluyla alınan onaylarda da hizmet sağlayıcı alıcının gönderdiği onay mesajını saklamalıdır. Sesli iletişim yoluyla alınan onaylarda ise sesli görüşme başlarken alıcı ‘görüşmenin kaydedileceği’ne dair bilgilendirilerek ve alıcıya kişisel bilgileri doğrulatılmak suretiyle onaya ilişkin ses kaydı alınarak saklanmalıdır.

Back To Top